Legislatie ISU

OMAI nr.129/2016 [pdf] [Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă]

– HGR nr.571/2016 [pdf] [HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu]

– HGR nr.560/2005 [pdf] [HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă]

– O.I.G.S.U. nr.1045/2007 [pdf] [Normă metodologică de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice]

– OMAI nr.87/2010 [pdf] [METODOLOGIE de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor]

– OMAI nr.234/2010 [pdf] [Procedura de determinare a riscului de arson]

– HGR nr.273/1994 [pdf] [Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora] – cu completarile si modificarile ulterioare.

Tipizate

Documente utile AUTORIZATII

Amenajări temporare
Construcţii noi sau existente cu aviz si AC
Construcţii noi sau existente cu aviz, fara AC
Construcţii şi amenajări fără documentaţii de aviz care necesită AC
Construcţii şi amenajări fără documentaţii de aviz care nu necesită AC
Construcţii şi amenajări fără documentaţii de aviz
Instalaţii de detecţie noi sau existente
Instalaţii de stingere noi sau existente
Intrare în legalitate cu AC
Intrare în legalitate fără AC
Puncte de desfacere butelii
Sisteme de alimentare a consumatorilor cu GPL
Sisteme de alimentare cu apă pt stingerea incendiilor la localităţi
Sisteme de alimentare cu apă pt stingerea incendiilor pe platforme şi parcuri industrial
Staţii publice de distribuţie carburanţi

Documente utile AVIZARI
Amplasare construcţii în interiorul parcelelor
Construcţii existente cu modificari sau schimbare de destinatie cu AC
Construcţii existente cu modificari sau schimbare de destinatie fara AC
Construcţii noi
Instalaţii de detecţie
Instalaţii de stingere
Protecţie Civilă
Sisteme şi reţele de alimentare cu apă
Staţii distribuţie carburanţi